Czym jest coaching?

Coaching to proces wspierania w rozwoju. Pomaga odkryć, precyzyjnie zdefiniować, a następnie osiągnąć cele w różnych obszarach życia, szczególnie w życiu zawodowym. Odkrywa zasoby i możliwości, nowe rozwiązania i pomysły na życie. Coaching pomaga zobaczyć bariery, które dotąd utrudniały zrealizowanie marzeń, wspiera w przezwyciężeniu trudności. Pomaga w podnoszeniu efektywności osobistej, optymalizacji działań i podejmowaniu trafniejszych decyzji. Sesje z coachem wzbudzają lub podnoszą motywację, poziom energii, pobudzają kreatywność, dają odwagę i siłę do przeprowadzenia zmian. Coaching jest po to, żeby życie stało się prostsze, bardziej satysfakcjonujące i szczęśliwsze. Dodatkowym efektem może być także istotny wzrost poczucia własnej wartości. Są ludzie, którzy nie potrzebują coacha, potrafią samodzielnie przeprowadzić znaczące zmiany, są zadowoleni i usatysfakcjonowani we wszystkich obszarach życia zawodowego i osobistego. Ci szczęśliwcy należą jednak do wąskiej elity. Większość z nas o czymś marzy, coś chce polepszyć, coś zmienić, ale często brakuje wiedzy, co zmienić; umiejętności, jak to zrobić; motywacji, energii, siły i odwagi. Coaching jest wtedy dobrym rozwiązaniem. Coach pomaga wyznaczyć cele, opracować skuteczną strategię ich realizacji, kontroluje postępy, motywuje, wspiera. Z pomocą coacha można łatwiej, szybciej, prościej i mniejszym kosztem zrealizować coś, co teoretycznie można byłoby bez coacha, ale jakoś dotąd się tego nie zrobiło.

Moje metody pracy

Jako coach pracuję od 2008 roku. Przeprowadziłam kilkaset godzin indywidualnych sesji z klientami, warsztatów i szkoleń. Coach, podobnie jak lekarz, musi się uczyć i doskonalić nieustannie. Podczas pracy wykorzystuję swoją wiedzę wyniesioną ze studiów i licznych kursów. Moim zasobem jest również kilkanaście lat pracy z ludźmi w różnych branżach (m.in. edukacyjnej, zdrowotnej, finansowej i artystycznej).

Ponieważ każda sesja wygląda inaczej stosuję różnorodne narzędzia coachingowe i psychologiczne, dostosowane do potrzeb i wymagań konkretnego klienta. Jestem delikatna i taktowna, ale potrafię zadawać pytania, które trafiają bardzo głęboko. Od moich klientów wymagam szczerości i gotowości do pracy nad sobą.

Czasem zaskakuję klientów ćwiczeniami, które zmuszają ich do uruchomienia kreatywności i twórczości. Sesja coachingowa to dla klienta ciężka praca, dlatego dbam o miłą atmosferę, humor i elementy zabawy. I zawsze zadaję zadania domowe.