Oto lista korzyści, które odniesiesz dzięki coachingowi:

 1. Wyznaczenie długoterminowych celów.
 2. Stworzenie konkretnego planu działania.
 3. Wprowadzenie zmian w życiu.
 4. Lepsze i łatwiejsze radzenie sobie ze zmianami, na które nie ma się wpływu.
 5. Lepsze poznanie siebie, swoich potrzeb i wartości.
 6. Wzrost poczucia własnej wartości.
 7. Pokonanie barier utrudniających zrealizowanie zamierzeń.
 8. Osiągnięcie celów, które wcześniej wydawały się bardzo trudne.
 9. Więcej energii.
 10. Mocniejsza motywacja.
 11. Lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów.
 12. Poprawa relacji w życiu osobistym i zawodowym.
 13. Rozwiązanie problemu.
 14. Zadbanie o siebie i swoje potrzeby.
 15. Wzrost efektywności osobistej.

i wiele, wiele więcej