Poniżej prezentuję przykładowe tematy coachingu. Mogą być Ci pomocne w określenie tematu, problemu lub sprawy, z którą przychodzisz:

 • Wyznaczanie celów życiowych i zawodowych
 • Tworzenie planów i strategii osiągania celów
 • Asertywność
 • Zwiększanie umiejętności komunikacyjnych
 • Efektywność osobista
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Zarządzanie własnymi emocjami
 • Umiejętności menedżerskie, zarządzanie zespołem
 • Rozwijanie kompetencji liderskich
 • Rozwiązywanie konfliktów w środowisku zawodowym
 • Wypalenie zawodowe
 • Motywowanie i automotywowanie
 • Problemy spowodowane odkładaniem działań
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej czy negocjacji z szefem
 • Zmiana pracy, zawodu
 • Wybór pierwszej pracy
 • Adaptacja w Warszawie
 • Powrót do pracy po urlopie wychowawczym
 • Harmonijne godzenie macierzyństwa i kariery
 • Rozwijanie własnej kreatywności i pomysłowości
 • Założenie firmy, rozwijanie własnego biznesu,
 • Rozwój osobisty
 • Autoprezentacja, opanowanie lęku przed wystąpieniami publicznymi
 • Trudności w skończeniu studiów, napisaniu pracy magisterskiej, doktoratu itp.